خطاهای دستگاه های کپی ریکو در 9 دسته تقسیم بندی میشوند و هر یک از این خطاها نشانگر وجود مشکلی در بخشی از دستگاه است که باید رفع شود.

 

کد SC543 و SC545 رایج ترین خطا در محصولات ریکو است. این خطاها نشان دهنده وجود مشکلی در ثابت سازی دما یا ترمیستور است. اکیداً توصیه می شود برای بازنشانی و رفع این مشکل با یک تکنسین فنی و ماهر تماس بگیرید. زیرا قطعات خراب باید قبل از تنظیم مجدد این خطاها تعویض و تعمیر شوند، در غیر این صورت ممکن است منجر به ایجاد مشکلات بزرگتر شود.

لیست کد خطاهای Ricoh

کدهای خطای Ricoh به طور کلی در 9 دسته طبقه بندی می شوند. هر دسته با یک شماره منحصر به فرد از 1 تا 9 شروع می شود.

  • (مشکلات مرتبط با اسکن کردن ریکو) SC 1XX
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC 101 خطای لامپ نوردهی نوردهی لامپ معیوب است.

اتصالات چراغ نوردهی و صفحه تثبیت کننده را بررسی کنید.

آینه اسکنر کثیف یا خارج از موقعیت است.

board SBU معیوب است.

SC107 اشکال در عملکرد تنظیم کننده لامپ اسکنر  

SC-120-123 خطای موقعیت اسکنر فیوزFU4 را چک کنید.
SC 124 خطای سیگنال رمزگذار انکودر یا موتور اسکن
SC 125 خطای اسکن با سرعت کم
SC-126 خطای سرعت خیلی سریع اسکن
SC 127 خطای جهت چرخش موتور انکودر اسکنر
Sc 128 خطای سرعت شروع اسکن اشتباه است  موتور ، برد ، بخش درایو را چک کنید.
SC 129 خطای کنترل سرعت موتور اسکنر
SC 130 خطای SBU  معیوب/شروع اسکنر غیرعادی است
SC-140 / 141 خطای سنسور لنز
SC 142 خطای تشخیص سطح سفید لامپ نوردهی خراب شده است.

صفحه سفید کثیف است.

برد BICU معیوب است.

SC 143 خطای تنظیم خودکار SBU
SC 144 خطای اتصال SBU
SC 150 عدم تطابق ROMاسکنر
SC 170 خطای نرمال نبودن اسکنر DA1
SC 171 خطای نرمال نبودن اسکنر DA2
SC 181 لامپ CISغیر عادی است
SC 183 خطای تنظیم خودکار CIS
SC 184 خطای انتقال CIS
SC 191 خطای اسکن بارکد
SC 192 خطای تنظیم خودکار /SBU شماره بارکد متفاوت است تنظیم کننده لامپ نوردهی ، لامپ نوردهی ، صفحه سفید کثیفچک شود.
SC 193 خطای انتقال تصویر
SC 194 SBUتشخیص سطح سفید
SC 195-197 خطای درب ورودی DF
SC 198 خطای کارت حافظه برنامه سیستم عامل موتور و کنترل کننده با هم مطابقت ندارند.

نقص صفحه کنترل کننده

SC 199 خطای پایان اسکن DF

 

  • (مشکلات مرتبط با یونیت لیزر ریکو) SC 2XX 
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC201 خطای موتور پلیگان
SC220 خطای تشخیص همگام سازی لیزر
SC221 خطای تشخیص طول اسکن
SC240 ذخیره بیش از حد منبع تغذیه LD
SC260 سنسور HP
SC261 سنسور HP2626 خاموش نمی شود
SC285 خطای موقعیت لاین

 

  • (مشکلات مرتبط با تصویر ریکو) SC 3XX و  4XX
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC302 نشت جریان غلتک شارژ دستگاه را به خوبی تمیز کنید.

رول غلتک شارژ آسیب دیده است.

اتصال ضعیف PCU

SC320 خطای لیزر موتور پلیگان
SC322 خطای هگام سازی لیزر صفحه BCU، صفحه EX-IPUچک شود.
SC324 خطای بیش از حد جریان درایو
SC325 خطای تصحیح بزرگنمایی
SC328 خطای موقعیت یونیت LD2
SC330 خطای یونیت LD بدون تنظیم اولیه است
SC343 قفل موتور آستین زرد
SC344 قفل موتور آستین سرخابی
SC364 درایو هارد دیسک

خطای زمان پایان داده انتقال

درام ، سنسور پتانسیل درام، شارژ تاج چک شود.
SC365 خطای آدرس ذخیره سازی تصویر
SC366 هارد دیسک سخت
SC371 خطای تشخیص سنسور زردTD
SC372 خطای تشخیص سنسور آبیTD
SC373 خطای تشخیص سنسور قرمزTD
SC392 تنظیمات اولیه سنسور تراکم تونر به درستی انجام نشده است. دولوپر وجود ندارد.

غلتک یونیت دولوپر به درستی نمی چرخد.

چرخ دنده اتصال غلتکی یونی دولوپر به درستی متصل نشده است.

اتصال ضعیف PCU

سنسور ID معیوب است.

SC401 خروجی انتقال غیر عادی است
SC402 نشت غلتک انتقال برد تامین ولتاژ بالا معیوب است.

واحد انتقال / جداسازی به اشتباه تنظیم شده است.

غلتک انتقال آسیب دیده است.

SC403 سنسور موقعیت تسمه انتقال
SC405 موقعیت تسمه انتقال غیر عادی است
SC420 قفل شدن موتور تمیز کننده
SC430 خظای لامپ خاموش کننده
SC440 قفل شدن موتور اصلی
SC441 قفل شدن موتور یونیت دولوپر
SC457 خطای موقعیت واحد تمیز کردن تسمه انتقال تصویر
SC460 دمای ترمیستور 1
SC461 ترمیستور 2
SC490 نشت موتور تونر

قفل موتور اگزوز فن

فن اصلی غیرعادی است

نشت بایاس غلتکی جاذب کاغذ انتقال

 

  • (مشکلات مرتبط با یونیت کاغذکش و یونیت فیوزینگ ریکو) SC 5XX
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC500 موتور اصلی / قفل موتور یونیت ترنسفر / خطای موتور فیوزینگ بار زیاد بر روی مکانیسم درایو

بعضی از چرخ دنده ها یا سایر قسمتهای چرخشی گیر کرده است.

موتور اصلی یا یونیت ترانسفر معیوب است.

قبل از تعویض موتور یا سنسور ، ابتدا بار مکانیکی را بررسی کنید.

SC501-504 نقص عملکرد اهرم یونیت کاغذکش
SC505 اشکال درعملکرد سینی LCC
SC506 قفل موتور سینی کاغذ
SC507 قفل موتور اصلی تغذیه کاغذ
SC508 خطای موتور محرک عقب
SC509 خطای کشوی 3 حصار سمت راست LCT
SC510 خطای حد پایین LCT
SC511 قفل موتور LCC
SC515-516 خطای موتور درایو
SC520 خطای سینی کاغذ
SC521 خطای موتور درایو دوپلکسر
SC522-24 خطای دوبلکس HP jogger
SC530 قفل موتور تغذیه

خطای موتور فن

SC531 خطای موتور معکوس فیوزر / دوبلکسر
SC541 باز بودن ترمیستور فیوزینگ دستگاه به ولتاژ پایین متصل است.

ترمیستور اشکال دارد و یا از موقعیت مناسب برخوردار نیست.

برخی از اتصال ها شل است.

برد منبع تغذیه معیوب است.

SC542 خطای گرم شدن دمای فیوزر
SC543 خطای گرم شدن بیش از حد فیوزر
SC544 پایین بودن دمای لامپ هات رولر فیوزینگ
SC545 گرم شدن بیش از حد دمای لامپ فیوزینگ
SC546-547 اشکال در عملکرد دمای فیوزینگ
SC548 خطای نصب فیوزینگ
SC550 تمام شدن وب فیوزینگ
SC551 رول پرس ترمیستور باز است
SC552 خطای گرم شدن رول پرس
SC553 خطای بیش از حد گرم شدن رول پرس
SC554-55 دمای پایین رول پرس غیر طبیعی است
SC557 دمای رول پرس افزایش نمی یابد
SC590 اگزوز / خطای موتور فن فیوزینگ / خطای موتور جمع آوری تونر مازاد اتصال شل موتور فن اگزوز

گرد و غبار زیاد در فن باعث بار بیش از حد درایور موتور می شود.

SC591-92 خطای موتور ذخیره تونر

 

  • (مشکلات مرتبط با اتصال ریکو) SC 6XX
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC600 خطای ارتباطی بین برد اصلی و کنترل پنل عملیاتی
SC621 خطای اتصال ADF ADF  به طور صحیح بر روی دستگاه  نصب نشده است.
SC634 خطای دستگاه شمارنده (کنتور)
SC636 خطای ارتباطی بین BICU و کنترل تغذیه کاغذ PWA
SC696 خطای ارتباطی بین برد موتور و کاغذکش

 

  • (خطاهای جانبی ریکو) SC 7XX
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC700 اشکال در عملکرد پیکاپ اصلی RADF سنسور معیوب است.

مکانیزم صفحه ADF معیوب است.

SC702 قفل موتور تغذیه RADF
SC703 قفل موتور ترنسفر RADF
SC704 قفل موتور خروجی اصلی RADF
SC705 موتور پایین صفحه RADF
SC721 مرتب سازی بن موتور
SC727 خطای چرخش منگنه
SC728 خطای ارتفاع کاغذ
SC760 ورودی ADF غیر عادی است
SC770 ویرایشگر نمایش عادی نیست

 

  • (خطاهای کنترل کننده) SC 8XX
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC800 شروع بدون اتمام خروجی
SC804 راه اندازی بدون اتمام ورودی
SC818 مشکل در عملکرد نرم افزار
SC819-20 عدم تطابق نرم افزار ، نرم افزار را دوباره بارگیری کنید
SC855 مشکل کارت شبکه بی سیم
SC857 خطای رابط USB شناسایی شد
SC868 داده های نادرست در کارت SD شناسایی شد
SC870 آدرس داده های ذخیره شده در دیسک سخت غیر طبیعی است

 

  • خظای ریکو SC 9XX
کد خطا خطای احتمالی نکات عیب یابی
SC-900 کپی به 10 میلیون رسیده یا مشکل NVRAM
SC-900-01 مشکل مکانیکی
SC-901 مشکل مکانیکی در فیوز FU4
SC-921 خطای سخت افزاری MSU
SC-940 مشکل در برد اصلی
SC-951 خطای سیگنال درب ورودی
SC-953 خطای تنظیم تصویر اسکنر
SC-954

SC-955

خطای تنظیم تصویر پرینتر

خطای تنظیم حافظه

SC-956 خطای پارامتر اسکنر
SC-957-58 خطای اسکن
SC-959-61 خطای شناسه تنظیم چاپگر
SC-962 خطای شناسه تنظیم حافظه
SC-963 خطای اتمام حافظه
SC-980-84 خطای بارگیری برنامه یا خطای دسترسی به هارد دیسک
SC-986 مشکل نرم افزار
SC-990 مشکل ارتباطی بین BICU و صفحه خروجی و ورودی یا خطای عملکرد نرم افزار
SC-996 مشکل صفحه FCU یا سیستم عامل
SC-997-98 RAM کم است یا DIMM موجود نیست
SC-999 خطای نسخه برنامه یا fuser FU6 مشکل بارگیری برنامه ، BICU ،  IC ، NVRAM ، افت برق ، نصب برد اشتباه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *