RICOHکد خطاهای دستگاه های کپی ریکو

خطاهای دستگاه های کپی ریکو در 9 دسته تقسیم بندی میشوند و هر یک از این خطاها نشانگر وجود مشکلی در بخشی از دستگاه است که باید رفع شود.   کد SC543 و SC545 رایج ترین خطا در محصولات ریکو است. این خطاها نشان دهنده وجود مشکلی در ثابت سازی دما یا ترمیستور است. اکیداً توصیه می شود برای بازنشانی و […]

کسب درآمد با دستگاه فتوکپی

آیا کار با دستگاه کپی درآمد خوبی دارد؟   چاپ و انتخاب آن به عنوان شغل از قدیمی ترین مشاغل دنیا می باشد و از زمانی که انسان توانست بخواند و بنویسد این صنعت به نیازی ضروری بدل شد که تا امروز هم ادامه دارد. چاپ دارای زیرشاخه های بسیار زیادی است و بسیار متنوع […]